?!DOCTYPE html> TSHR-1E/SM-20数字光端?- 北京清Y华瑞通讯技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content="TSHR-1E/SM-20数字光端?> <meta name="Description" content="Z详细介绍TSHR-1E/SM-20数字光端Z品内?包括TSHR-1E/SM-20数字光端机的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有TSHR-1E/SM-20数字光端机新M及最新的市场TSHR-1E/SM-20数字光端Zh?咨询电话:010-81725321"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 北京清Y华瑞通讯技术有限公ؓ您提?a href="/">韌频解码器</a>?a href="/supply/">数字光端机销售厂?/a>?a href="/news/">北京工业以太|交换机</a>{相关业务和资讯Q欢q咨询! </div> <div class="lc"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33602/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <img src="/uploads/logo/20180606042934.png" alt="北京清Y华瑞通讯技术有限公? width="430" height="80"/> </div> <div class="nav fr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/sxjcp/" rel="nofollow">摄像Z?/a></dd> <dd><a href="/bjmcp/" rel="nofollow">~解码?/a></dd> <dd><a href="/cccp/" rel="nofollow">存储产品</a></dd> <dd><a href="/cscp/" rel="nofollow">传输产品</a></dd> <dd><a href="/xsykzcp/" rel="nofollow">昄与控制?/a></dd> <dd><a href="/rjcp/" rel="nofollow">软g产品</a></dd> <dd><a href="/mxcp/" rel="nofollow">无线产品</a></dd> <dd><a href="/jtcp/" rel="nofollow">交通?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/type">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/news/questions" rel="nofollow">常见问题解答</a></dd> <dd><a href="/news/technology" rel="nofollow">技术信?/a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">售后服务</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司概况</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">资质荣誉</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">招贤U_</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=450; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180720085654.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720084952.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a href="+imgLink[i]+" target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>")//调用后台囄和链? } </script> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="tit"> <span>服务目详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="/sxjcp/" target="" title="摄像Z?>摄像Z?/a> <a href="/bjmcp/" target="" title="~解码?>~解码?/a> <a href="/cccp/" target="" title="存储产品">存储产品</a> <a href="/cscp/" target="" title="传输产品">传输产品</a> <a href="/xsykzcp/" target="" title="昄与控制?>昄与控制?/a> <a href="/rjcp/" target="" title="软g产品">软g产品</a> <a href="/mxcp/" target="" title="无线产品">无线产品</a> <a href="/jtcp/" target="" title="交通?>交通?/a> </div> <div class="middle"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/cscp/">传输产品</a> > <a href="/supply/58.html">TSHR-1E/SM-20数字光端?/a></span></div> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>TSHR-1E/SM-20数字光端?/h1> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901150924356803360252459.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901150924356803360252459.png" width="600px" height="300px"/> </div> <div class="newsview"><p><p> <a href="http://www.gihsl89.top/supply/58.html" target="_blank">TSHR-1E/SM-20数字光端?/a> </p> <p style="text-align:center;"> <br /> </p> 产品介绍:<br /> <a href="http://www.gihsl89.top/supply/3.html" target="_blank">数字光端?/a>Q以下简U本产品或光端机Q是一pd全数字化的高速光U?a href="http://www.gihsl89.top/cscp/" target="_blank">传输产品</a>。它使用了先q的高速光U通信技术、数字视频技术和数据通信技术,q用高可靠性的大规模专用集成电路和表面贴装工艺Q是当前使用于远E数据通信的先q的传输产品之一。本pd产品均由光发机和光接收机组成,可传??00M以太|信受?br /> ?光纤接口<br /> 接口Q?使用LC型SFP光收发模块,支持热插拔功能;<br /> 传输距离Q?传输距离可选(取决于设备的SFP光模块)Q?br /> ?10/100Base-T<br /> 速率Q?10M/100MQ全双工Q半双工完全自适应Q?br /> 协议: 支持IEEE802.3u?00Base-TX/FX以太|标准;<br /> 物理接口Q?RJ45?br /> ?光纤cd<br /> 多模光纤收发器应使用Q?2.5/125um多模光纤?0/125um<br /> 多模光纤Q?br /> 单模光纤收发器应使用Q?/125um单模光纤Q?br /> ?工作条g<br /> 电压Q?AC180V ~ 260VQ?br /> 功耗: ?WQ?br /> 工作温度Q?-10C~70CQ?br /> 贮存温度Q?-40C~85CQ?br /> 相对湿度Q?95 %Q?br /> 无腐蚀性和溶剂性气体,无扬,无强场q扰?br /></p></div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.gihsl89.top/supply/58.html'>http://www.gihsl89.top/supply/58.html</a></div> <div class="tag">旉Q?019/1/10 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="/supply/59.html">|络储存器ACS-86016</a></div> <div>下一?<a href="/supply/57.html">TSAGG-16G万兆上联汇聚?/a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div><hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/113.html" title="北京音频解码器如何选择">北京音频解码器如何选择</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/112.html" title="北京工业以太|交换机哪家?>北京工业以太|交换机哪家?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/111.html" title="天||络摄像机监控方案如何实?>天||络摄像机监控方案如何实?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/110.html" title="北京|络存储器有哪些功能">北京|络存储器有哪些功能</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/109.html" title="北京工业以太|交换机如何正确选购">北京工业以太|交换机如何正确选购</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/108.html" title="北京韌频解码器是做什么的">北京韌频解码器是做什么的</a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品</div><hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201903051431365773360290107.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201903051431365773360290107.png" alt="TISP-2000 电信U综合业务^? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><p>TISP-2000 电信U综合业务^?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352547863360245485.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352547863360245485.png" alt="四目拼接全景摄像? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><p>四目拼接全景摄像?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352072853360263703.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352072853360263703.png" alt="工业以太|交换机4?4电(POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(POEQ?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151351272543360282401.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151351272543360282401.png" alt="工业以太|交换机4?4电(非POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(非POEQ?/p></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>北京市中xU技园创新\27?hA?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?8600062768</h3></li> <li class="itime"><h3>工作旉Q?9:00?8Q?0</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:service@tsintellivi.com">service@tsintellivi.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.gihsl89.top(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)北京清Y华瑞通讯技术有限公?br /> <p>工业以太|交换机h哪家好?供应订做多少钱?工业U无U视频传输设备怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供数字光端机厂家、音视频解码器厂家、工业以太网交换机销售h根{音视频解码器销售等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /></p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275352928'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275352928%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-06-05/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gihsl89.top/">Ȫʹ˾</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>