?!DOCTYPE html> 电信U数字无U传输设?- 北京清Y华瑞通讯技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content="电信U数字无U传输设?> <meta name="Description" content="Z详细介绍电信U数字无U传输设备品内?包括电信U数字无U传输设备的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有电信数字无线传输讑֤新闻以及最新的市场电信U数字无U传输设备h?咨询电话:010-81725321"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 北京清Y华瑞通讯技术有限公ؓ您提?a href="/">韌频解码器</a>?a href="/supply/">数字光端机销售厂?/a>?a href="/news/">北京工业以太|交换机</a>{相关业务和资讯Q欢q咨询! </div> <div class="lc"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33602/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <img src="/uploads/logo/20180606042934.png" alt="北京清Y华瑞通讯技术有限公? width="430" height="80"/> </div> <div class="nav fr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/sxjcp/" rel="nofollow">摄像Z?/a></dd> <dd><a href="/bjmcp/" rel="nofollow">~解码?/a></dd> <dd><a href="/cccp/" rel="nofollow">存储产品</a></dd> <dd><a href="/cscp/" rel="nofollow">传输产品</a></dd> <dd><a href="/xsykzcp/" rel="nofollow">昄与控制?/a></dd> <dd><a href="/rjcp/" rel="nofollow">软g产品</a></dd> <dd><a href="/mxcp/" rel="nofollow">无线产品</a></dd> <dd><a href="/jtcp/" rel="nofollow">交通?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/type">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/news/questions" rel="nofollow">常见问题解答</a></dd> <dd><a href="/news/technology" rel="nofollow">技术信?/a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">售后服务</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司概况</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">资质荣誉</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">招贤U_</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=450; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180720085654.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720084952.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a href="+imgLink[i]+" target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>")//调用后台囄和链? } </script> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="tit"> <span>服务目详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="/sxjcp/" target="" title="摄像Z?>摄像Z?/a> <a href="/bjmcp/" target="" title="~解码?>~解码?/a> <a href="/cccp/" target="" title="存储产品">存储产品</a> <a href="/cscp/" target="" title="传输产品">传输产品</a> <a href="/xsykzcp/" target="" title="昄与控制?>昄与控制?/a> <a href="/rjcp/" target="" title="软g产品">软g产品</a> <a href="/mxcp/" target="" title="无线产品">无线产品</a> <a href="/jtcp/" target="" title="交通?>交通?/a> </div> <div class="middle"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mxcp/">无线产品</a> > <a href="/supply/11.html">电信U数字无U传输设?/a></span></div> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>电信U数字无U传输设?/h1> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201806070956131693360231025.jpg?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201806070956131693360231025.jpg" width="600px" height="300px"/> </div> <div class="newsview"><p><p style="text-align:center;"> <br /> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16px;"><a href="http://www.gihsl89.top/supply/11.html" target="_blank">电信U数字无U传输设?/a>Q型P</span><span style="font-size:16px;">THR5023TDQ?/span> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201806070956454513360236966.png" alt="" /> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><strong></strong></span><span style="font-size:16px;"><strong>q距d带无U连接的解决Ҏ </strong></span><br /> 该品采用TDMA的概念,提供E_可靠的高带宽传输无线q接q_Q所有品都是高性能的室外部属单元, 可提供多个网l位|之间的高速无U连接解x案。它可以q距ȝ传输高吞吐量的网l数据,是网l运营商?互联|提供商、系l集成商和企业的q距链路连接的佌x案品?nbsp;<br /> <span style="font-size:16px;">主要应用场所 </span><br /> 难以布线的环?-在很多情况下Q有U的U\是很N讄Q如Q历史悠久的建筑、旧的徏{、开阔的区域、繁忙的街道、大型机械较多的建筑工地、矿区、隧道、山区、无人区、江沟뀁风景名胜区域、a田等{环境,不方便架U,但是又很有必要传输网l信受监控信h其他多媒体信L场所?nbsp;<br /> 临时工作场所--大型zd场所?会展中心、徏{工地、灾隄场救援等临时办公场所的办公、监控和信息的传递?br /> 实时信息的传?-不同区域内厂房之间、办公区域之间的实时|络的沟通。某些厂房之间没有直接的局域网或不方便走线的场所Q无U网l传输是一U很好的解决办法?nbsp;<br /> 频繁的更改环境位|的场所--如部队演习、徏{工地、道路桥梁施工等需求监控的场所Q又l常变动位置的地斏V?br /> 有线|络的g?-׃成本问题或实际环境情况,有线|络没有或无法铺讄区域可以通过无线的Ş式进行传输?br /> 有线|络的备份对于一些重要场所地方Qؓ了v到双保险Q可以采用无U的形式寚w路进行备份处理,一旦某一链\中断Q另外一条链路马上可以发挥作用?nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><strong>电信U数字无U传输设备品特点: </strong></span> </p> <ul> <li> 高带宽的高速数据传输设备,点对?0km可达40Mbps  </li> <li> 抗干扰极强的骨干|链接^?nbsp; </li> <li> 下一代TDMA无线传输技?nbsp; </li> <li> 大容量数据通信的佳选择  </li> <li> IP68防水防尘{  </li> <li> 支持生成树协议,抑制q播风暴  </li> <li> 可选择不同增益的天U,辑ֈ不同的距?nbsp; </li> <li> 支持加密Q确保数据传输的保密?nbsp; </li> <li> 适合野外恶劣环境使用  </li> </ul> <span style="font-size:16px;"><strong>电信U数字无U传输设备用途: </strong></span><br /> 矿山、风景区、a田、v岛、大型徏{工地等恶劣环境下的大容量数据传递?nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><strong>电信U数字无U传输设备参Cl: </strong></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="2" style="width:600pt;border:1.0000pt inset #666666;margin:0 auto;"> <tbody> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">执行标准</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">IEEE 802.1</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">1 silicon to non-standard; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE802.3af </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">内存</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">64M Byte </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">闪存</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">16M Byte </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">芯片</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Atheros AR5414Q美国) CPUQ?/span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Intel</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">无线频率cd </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Proprietary 5GHz based on 802.11a OFDM </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">调制方式</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 16QAM 3/4, 16QAM 1/2, QPSK 3/4, QPSK 1/2, BPSK 3/4, BPSK 1/2</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">频率范围</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">5120~6060MHz</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">发射功率</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">300mW (软g可调 ) </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">接口cd</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Auto sensing MDI/MDI-X Ethernet </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">10/100Base-TX: RJ-45</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">灉|?/span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">-92dBm @ 6Mbps; -72dBm @ 54Mbps, PER < 10% </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">天线cd</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">N ?Q可外接高增益天U?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">加密方式</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">AES 256-bit </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">encryption</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">无线讑֮</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">工作模式</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> ?/span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">点对ҎU桥?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">信道带宽可调 5/10/20/40 MHz </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">发射功率可调 </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">软g/Zg </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">支持生成树协?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Z|络配置Q可通过行的浏览器讄</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> (IE,</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Netscape</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">, Google Chrome</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">)</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">h搜烦工具便于查找和设|设?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">软g升和备份可以通过webH口q行 </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">802.1Q VLAN pass-through </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">实时的本地和q程链\试工具 (5 LEDs) </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">事g日志 </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">q程日志服务?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">S</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">NMP v</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">1</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">/</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">v2c </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">MIB support: MIB I, MIB II (RFC-1213) and Private MIB </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">支持旉讑֮ </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">hg看门?</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">工作环境</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> -30</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> ~ +</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">70</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">C</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Power</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">DC </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">48</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> Volt </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">u</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> 5%; </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">0.83</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">A (Max.)AC adapter AC 100V ~ 240V</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">|络讄操作pȝ</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">Windows 2000/</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">XP</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">/ Vista /Windows 7 </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="183" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-left:1.5pt;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">保修</span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"> </span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> <td width="396" valign="top" style="border:1.0000pt inset #666666;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;">2q?/span><span style="font-family:{线;line-height:150%;font-size:10.5000pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </strong></span> <p> <br /> </p></p></div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.gihsl89.top/supply/11.html'>http://www.gihsl89.top/supply/11.html</a></div> <div class="tag">旉Q?018/6/7 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="/supply/10.html">工业U无U视频传输设?/a></div> <div>下一?<a href="/supply/12.html">骨干MIMO无线传输中基站</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div><hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/105.html" title="高速公路监控系l体pȝ构是怎样?>高速公路监控系l体pȝ构是怎样?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/104.html" title="北京|络摄像机哪家好">北京|络摄像机哪家好</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/103.html" title="北京韌频解码器工作原理是什?>北京韌频解码器工作原理是什?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/102.html" title="工业U无U视频传输设备怎么?>工业U无U视频传输设备怎么?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" title="北京数字光端机稳定性怎么?>北京数字光端机稳定性怎么?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/100.html" title="北京数字光端Zh?>北京数字光端Zh?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品</div><hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201903051431365773360290107.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201903051431365773360290107.png" alt="TISP-2000 电信U综合业务^? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><p>TISP-2000 电信U综合业务^?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352547863360245485.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352547863360245485.png" alt="四目拼接全景摄像? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><p>四目拼接全景摄像?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352072853360263703.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352072853360263703.png" alt="工业以太|交换机4?4电(POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(POEQ?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151351272543360282401.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151351272543360282401.png" alt="工业以太|交换机4?4电(非POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(非POEQ?/p></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>北京市中xU技园创新\27?hA?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?8600062768</h3></li> <li class="itime"><h3>工作旉Q?9:00?8Q?0</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:service@tsintellivi.com">service@tsintellivi.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.gihsl89.top(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)北京清Y华瑞通讯技术有限公?br /> <p>工业以太|交换机h哪家好?供应订做多少钱?工业U无U视频传输设备怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供数字光端机厂家、音视频解码器厂家、工业以太网交换机销售h根{音视频解码器销售等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /></p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275352928'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275352928%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-06-05/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gihsl89.top/">Ȫʹ˾</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>