?!DOCTYPE html> 工业U无U视频传输设?- 北京清Y华瑞通讯技术有限公?/title> <meta name="Keywords" content="工业U无U视频传输设?> <meta name="Description" content="Z详细介绍工业U无U视频传输设备品内?包括工业U无U视频传输设备的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有工业无线视频传输讑֤新闻以及最新的市场工业U无U视频传输设备h?咨询电话:010-81725321"> <link rel="stylesheet" href="/template/NEST27023/lib/style.css"> <script src="/template/NEST27023/lib/jquery.js"></script> <script src="/template/NEST27023/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="w top_in"> <div class="lr"> 北京清Y华瑞通讯技术有限公ؓ您提?a href="/">韌频解码器</a>?a href="/supply/">数字光端机销售厂?/a>?a href="/news/">北京工业以太|交换机</a>{相关业务和资讯Q欢q咨询! </div> <div class="lc"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33602/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfix w top"> <div class="logo fl"> <img src="/uploads/logo/20180606042934.png" alt="北京清Y华瑞通讯技术有限公? width="430" height="80"/> </div> <div class="nav fr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/sxjcp/" rel="nofollow">摄像Z?/a></dd> <dd><a href="/bjmcp/" rel="nofollow">~解码?/a></dd> <dd><a href="/cccp/" rel="nofollow">存储产品</a></dd> <dd><a href="/cscp/" rel="nofollow">传输产品</a></dd> <dd><a href="/xsykzcp/" rel="nofollow">昄与控制?/a></dd> <dd><a href="/rjcp/" rel="nofollow">软g产品</a></dd> <dd><a href="/mxcp/" rel="nofollow">无线产品</a></dd> <dd><a href="/jtcp/" rel="nofollow">交通?/a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/type">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/news/questions" rel="nofollow">常见问题解答</a></dd> <dd><a href="/news/technology" rel="nofollow">技术信?/a></dd> <dd><a href="/about/about5.html" rel="nofollow">售后服务</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <dl class="pa"> <dd><a href="/about/" rel="nofollow">公司概况</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">资质荣誉</a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">招贤U_</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!-- banner开?--> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=450; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180720085654.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180720084952.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a href="+imgLink[i]+" target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>")//调用后台囄和链? } </script> </div> </div> <!-- bannerl束 --> <div class="clearfix main"> <div class="w"> <div class="tit"> <span>服务目详细</span> </div> <div class="PNtype"> <a href="/sxjcp/" target="" title="摄像Z?>摄像Z?/a> <a href="/bjmcp/" target="" title="~解码?>~解码?/a> <a href="/cccp/" target="" title="存储产品">存储产品</a> <a href="/cscp/" target="" title="传输产品">传输产品</a> <a href="/xsykzcp/" target="" title="昄与控制?>昄与控制?/a> <a href="/rjcp/" target="" title="软g产品">软g产品</a> <a href="/mxcp/" target="" title="无线产品">无线产品</a> <a href="/jtcp/" target="" title="交通?>交通?/a> </div> <div class="middle"> <div class="in_Nav"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mxcp/">无线产品</a> > <a href="/supply/10.html">工业U无U视频传输设?/a></span></div> <div class="Txt"> <div class="insNewsArti"> <div class="tac"> <h1>工业U无U视频传输设?/h1> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201806070952301193360219921.jpg?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201806070952301193360219921.jpg" width="600px" height="300px"/> </div> <div class="newsview"><p><p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"><a href="http://www.gihsl89.top/supply/10.html" target="_blank">工业U无U视频传输设?/a>Q型P THR58T8pdQ?/span><span style="font-size:16px;"></span> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201806070954323553360297695.png" alt="" /> </p> <p>       THR58T8pd数字无线|桥是一ƾ性h比极高的q距d外无U网桥,工作?GHz频段Q采?×2 MIMO技术,高带宽可?00Mbps。用L面图形化Q支持中英文界面Q便于国内外的工E技术h的调试和安装。THR58T8G内置19dBi双极化^板天U,增益高、角度大Q在6km距离传输带宽可达70~80Mbps。THR58T8G-N为外|天U设备,在应用中可根据需要增加合适的天线Q传输距远可达15km以上。在桥接模式下点对多点可支持1?的传输,主设备可写入8lMAC地址。实际应用可采用点对炏V点对多点组合方式。本w电气接口ؓRJ45接口Q主要传输TCP/IP|络数据,所以在使用当中可以传输Z|络传输的所有信P视频、音频、控制等多媒体网l数据流?</p> <br /> <span style="font-size:16px;">工业U无U视频传输设备主要应用场所 </span><br />       企业之间的信息传?-在大型企事业单位之间的厂ѝ办公楼之间的网l连接,׃场地的扩展需要新增厂房仓库,q些建筑之间的跨比较大Q不方便走线或需要很多协调工作,在这里高带宽无线信息的传递可以迅速解册些问题?br />       难以布线的环?-在很多情况下Q有U的U\是很N讄Q如Q历史悠久的建筑、旧的徏{、开阔的区域、繁忙的街道、大型机械较多的建筑工地、矿区、隧道、山区、无人区、江沟뀁风景名胜区域、a田等{环境,不方便架U,但是又很有必要传输网l信受监控信h其他多媒体信L场所?br />       临时工作场所--大型zd场所?会展中心、徏{工地、灾隄场救援等临时办公场所的办公、监控和信息的传递?br />       频繁的更改环境位|的场所--如部队演习、徏{工地、道路桥梁施工等需求监控的场所Q又l常变动位置的地方,采用无线的Ş式便于重复用而不造成费<br />       有线|络的g?-׃成本问题或实际环境情况,有线|络没有或无法铺讄区域可以通过无线的Ş式进行传输?br />       对于有线|络的备?-对于一些重要场所地方Qؓ了v到双保险Q可以采用无U的形式寚w路进行备份处理,一旦某一链\中断Q另外一条链路马上可以发挥作用?br /> <p> <span style="font-size:16px;">工业U无U视频传输设备主要参?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"> </span> </p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="2" style="width:432.3500pt;border:1.0000pt inset windowtext;"> <tbody> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">标准协议</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">IEEE 802.11a/n; IEEE802.3; IEEE802.3u</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">芯片</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Atheros AR7240+ AR9280</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">SDRAM 内存</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">32 M Byte</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Flash 内存</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">8 M Byte</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">|络接口</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">10/100 Base-T RJ45接口</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">调制方式</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(OFDM)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">传输速率</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">- 802.11a: 6Mbps/9Mbps/12Mbps/18Mbps/24Mbps/36Mbps/48Mbps/54Mbps(OFDM)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">- 802.11n: 15 Mbps /30 Mbps /45 Mbps /60 Mbps /90 Mbps /120 Mbps /135 Mbps /150Mbps( MIMO 20MHz)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"> 30 Mbps /60 Mbps /90 Mbps /120 Mbps /180 Mbps /240 Mbps /270 Mbps /300Mbps(MIMO 40MHz)20-MHz 带宽: MCS 0~15 支持数据速度</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">40-MHz 带宽: MCS 0~15支持数据速度</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">频率</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">5.15~5.35 GHz</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">5.47~5.7 GHz</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">5.745~5.825 GHz</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">传输功率</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Up to 29 u 2 dBm</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">接收灉|?/span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">-92dBm @ 11Mbps, -73dBm @ 54Mbps, -73/-69dBm @ HT20/HT40 MCS15</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">安全</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">- 64-bit/128-bit/152-bit WEP 加密 </span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">- WPA/ WPA2 (-PSK using TKIP or AES) WPA/ WPA2 (-EAP using TKIP);</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">- 802.1x Authenticator; Hide SSID in beacons</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">天线增益</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">内置19dBi天线 或外|高增益天线</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">操作模式</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Operation Mode ?AP/ Client Bridge/ WDS Bridge PtP and PtMP (up to 8 links)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Channel Selection (Setting varies by Country)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">软g和固件支?/span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持DHCP Server / Client</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持隐藏 SSID</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持站点隔离</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持生成树协议Spanning Tree settings</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">无线讉K可通过MACqo方式Q支持高?0条)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">ZWEB的访问配|,支持行的浏览器 (MS IE, Netscape?</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">|络配置和升U可通过web界面q行操作</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持VPN pass-through (PPTP, L2TP, IPSEC) </span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持pȝ日志讑֮</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持SNMP v1/v2c</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持MIB : MIB I, MIB II (RFC-1213)和私有MIB</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">长距M? 1~30 Km (ACK timeout)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持信道带宽20 ?20/40 MHz 自动选择</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持Ping function and Trace Route function</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">支持 QoS(WMM)</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">工作环境</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">工作环境:-30 ~ +70C,工作湿度:10~90%;  Operating </span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">存储环境:-40 ~ +70C, 存放湿度:10~90%</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">操作pȝ支持</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">Windows 2000/XP/Vista Home Basic/Windows 7</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="120" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">保修</span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> <td width="456" valign="center" style="border:1.0000pt inset windowtext;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;">2q?/span><span style="font-family:{线;font-size:10.5pt;"></span> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <br /> <p> <br /> </p></p></div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.gihsl89.top/supply/10.html'>http://www.gihsl89.top/supply/10.html</a></div> <div class="tag">旉Q?018/6/7 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="/supply/9.html">|管?/a></div> <div>下一?<a href="/supply/11.html">电信U数字无U传输设?/a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="/news/" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt clearfix">•相关新闻</div><hr /> <div class="infons"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/105.html" title="高速公路监控系l体pȝ构是怎样?>高速公路监控系l体pȝ构是怎样?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/104.html" title="北京|络摄像机哪家好">北京|络摄像机哪家好</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/103.html" title="北京韌频解码器工作原理是什?>北京韌频解码器工作原理是什?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/102.html" title="工业U无U视频传输设备怎么?>工业U无U视频传输设备怎么?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/101.html" title="北京数字光端机稳定性怎么?>北京数字光端机稳定性怎么?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/100.html" title="北京数字光端Zh?>北京数字光端Zh?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt clearfix">•相关产品</div><hr /> <div class="infopro"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201903051431365773360290107.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201903051431365773360290107.png" alt="TISP-2000 电信U综合业务^? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/70.html" title="TISP-2000 电信U综合业务^?><p>TISP-2000 电信U综合业务^?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352547863360245485.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352547863360245485.png" alt="四目拼接全景摄像? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/68.html" title="四目拼接全景摄像?><p>四目拼接全景摄像?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151352072853360263703.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151352072853360263703.png" alt="工业以太|交换机4?4电(POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/67.html" title="工业以太|交换机4?4电(POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(POEQ?/p></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33602/201901151351272543360282401.png?path=www.gihsl89.top/uploads/cp/201901151351272543360282401.png" alt="工业以太|交换机4?4电(非POEQ? width="280" height="140"></a> <a rel="nofollow" href="/supply/66.html" title="工业以太|交换机4?4电(非POEQ?><p>工业以太|交换机4?4电(非POEQ?/p></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix footer"> <div class="w foot_top"> <ul> <li class="iaddress"><h3>北京市中xU技园创新\27?hA?/h3></li> <li class="itel"><h3>联系电话Q?8600062768</h3></li> <li class="itime"><h3>工作旉Q?9:00?8Q?0</h3></li> <li class="iemail"><h3><a rel="nofollow" href="mailto:service@tsintellivi.com">service@tsintellivi.com</a></h3></li> </ul> </div> <div class="w foot_bottom"> <div class="footnav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">解决Ҏ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/questions">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank" >手机|站</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="footbottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.gihsl89.top(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)北京清Y华瑞通讯技术有限公?br /> <p>工业以太|交换机h哪家好?供应订做多少钱?工业U无U视频传输设备怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供数字光端机厂家、音视频解码器厂家、工业以太网交换机销售h根{音视频解码器销售等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /></p> </div> <div class="cityspread" > <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275352928'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1275352928%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-06-05/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">企航动力技术支?/a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.gihsl89.top/">Ȫʹ˾</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>